Historia działalności firmy jest  nierozerwalnie związana z jednym z największych zakładów chemicznych w Polsce, Zakładami Azotowymi S.A. w Tarnowie – Mościcach, w których do 1993 roku ZBACH był jednym z Zakładów.
 
Zakład Budowy Aparatury Chemicznej , od początku powstania fabryki czynnie uczestniczy w budowie, rozbudowie i modernizacji jej potencjału wytwórczego, dostosowując urządzenia dla ciągów technologicznych i nowoprojektowanych instalacji chemicznych.
Z dniem 1 stycznia 1994 roku w ramach restrukturyzacji, ZBACH został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Akt Założycielski Spółki. Samodzielną działalność firma prowadziła w ramach Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie – Mościcach.
 
29 października 2009 roku w ramach prywatyzacji Zakładów Azotowych podpisana została umowa sprzedaży udziałów ZBACH Inwestorowi Strategicznemu. Inwestorem Strategicznym zostały płockie firmy PETRO Mechanika S.A. PETRO Eltech Sp. z o.o. obecnie REVICO S.A. z siedzibą w Mirosławcu, PETRO Remont Sp. z o.o.
W dniu 31.07.2013 roku Spółka PETRO Mechanika S.A. oraz REVICO S.A. dokonały sprzedaży udziałów na rzecz Spółki CHEMOSERVIS - Dwory S.A. z siedzibą w OŚwięcimiu. W związku z tym obecnie  udziałowcami są: CHEMOSERVIS - Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu oraz PETRO Remont Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
 
Zakład specjalizuje się  w produkcji aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i spożywczego oraz ich remontach.
 
 

Technologie wykorzystywane
w procesach wytwarzania

1.   obróbka skrawaniem
2.   spawanie:
      – gazowe
      – łukiem krytym
      – elektryczne elektrodami otulonymi
      – elektrodą nietopliwą w osłonie gazów – (TIG)
      – elektrodą topliwą w osłonie gazów – (MIG,MAG)
3.   przeróbka plastyczna
4.   obróbka cieplna
Strona główna O firmie Oferta Odbiorcy Certyfikaty Kontakt